C Veri Türleri - Ebu Bekir Acar
X Anasayfa Linux Siber Güvenlik Hakkımda İletişim

C Veri Türleri 

 C Veri Türleri

Her programlama dilinde olduğu gibi C dilinde de veri tipi vardır . Temel veri tipleri  şu şekildedir .


Anahtar kelime Veri türü
char Karakter
int Tamsayı
float Kayan noktalı sayı
double Çift duyarlıklı kayan noktalı sayı
void Değersiz

 

Türleri tek tek ele alarak değişken tanımlayalım . 

int

Integer kelimesinin kısaltmasıdır . Tamsayı olduğu anlamına gelir . Eğer oluşturmak istediğimiz değişken tam sayı olacaksa int veri türünü kullanmamız gerekir .

Şimdi tamsayi  adında bir değişken oluşturalım .

int tamsayi;

değişken oluşturduktan sonra veya oluştururken değer verebiliriz .

int tamsayi=10;

birden fazla değişken tanımlayacaksak hangi veri türü ise belirtir sonra değişkenlar arasına virgül koyarak istediğimiz kadar değişken tanımlayabiliriz .

int sayi1,sayi2;

şeklinde çokaltabiliriz .

Float ve Double

Ondalıklı sayılarda kullanırız . Aralarındaki fark basamak sayı farkıdır . Float 6 , double 14 basamaklı değer destekler .Duruma göre istenen kullanılabilir. 

Örnek:

float odalik; //veya float odalik=4.4;
float pi=3.14;

char

Karakterlerde kullanılır . C dilinde string tipi yoktur . Bunun yerine harf bazlı çalışan char  veri tipi vardır ancak char tipinde bir dizi oluşturarak bunu string gibi kullanabilir veya string için <string.h> kütüphanesini eklememiz gerekir . 

Örnek bir değişken tanımlayalım .

char evet='E',Hayir='H'; 

void

Bir veri türüdür ama "boş" "tür yok" gibi birşey demeye getirir . Genelde fonksiyon tanımlarken kullanılabilir . Eğer bir işlev sonucunda herhangi bir türde birşey döndürmüyorsa void olarak tanımlarız .

void [degisken_adi]; // şeklinde bir değişken tanımlanamaz

  void bosverin(); // şeklinde bir fonksiyon tanımlayabiliriz ve bu birşey döndürmez .

C dilinde veri türlerinin önüne gelen değiştiricilerde mevcuttur .Bu değiştiriciler veri türünün önüne geldiğinde veri türünün işaret durumunu (+/-) , byte olarak boyutlarını ve sınırlarını değiştirilebilir .


C veri türü değiştiricileri
Değiştirici Uygulandığı veri türü
signed char, int
unsigned char, int
long int, double
short int

Unsigned ve signed arasındaki fark

unsigned bir değişken tanımladığımızda bu değişken c nin izin verdiği max değer ile 0 aralığında olurken signed bir değişkende ise max ile min yani eksi(-) değerler de alabilir .

short ve long

Eğer değişkenlere verilecek değerler çok fazla değil ise ([-32.768]-[-32.767] aralığında ise) short kullanabiliriz .


C Veri Türleri Tablosu

Son olarak alt tarafta tüm veri türlerine ait değerleri ve printf() ve scanf() format biçimleri yer almakta .


Veri türü Bit genişliği Alt sınır Üst sınır Format tanımlayıcısı
printf() scanf()
char 8 -128 127 %c %c
unsigned char 8 0 255 %c %c
signed char 8 -128 127 %c %c
int 16 veya 32 -32.768 veya -2.147.483.648 32.767 veya 2.147.483.647 %d %d
unsigned int 16 veya 32 0 65.535 veya 4.294.967.295 %u %u
short int 16 -32.768 32767 %hd %hd
unsigned short int 16 0 65.535 %hu %hu
long int 32 -2.147.483.648 2.147.483.647 %ld %ld
long long int (C99) 64 −9.223.372.036.854.775.808 9.223.372.036.854.775.807 %lld %lld
unsigned long int 32 0 4.294.967.295 %lu %lu
unsigned long long int (C99) 64 0 18.446.744.073.709.551.615 %llu %llu
float 32 1.17549e-038 3.40282e+038 %f %f
double 64 2.22507e-308 1.79769e+308 %f %lf
long double 96 3.3621e-4932 1.18973e+4932 %Lf %Lf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Copytight - 2021 ./ Ebu Bekir Acar | v0.01
/about/contact/

Ara