Ebu Bekir Acar
X Anasayfa Linux Siber Güvenlik Hakkımda İletişim

C Veri Türleri 

 C Veri Türleri

Her programlama dilinde olduğu gibi C dilinde de veri tipi vardır . Temel veri tipleri  şu şekildedir .


Anahtar kelime Veri türü
char Karakter
int Tamsayı
float Kayan noktalı sayı
double Çift duyarlıklı kayan noktalı sayı
void Değersiz

 

Türleri tek tek ele alarak değişken tanımlayalım . 

int

Integer kelimesinin kısaltmasıdır . Tamsayı olduğu anlamına gelir . Eğer oluşturmak istediğimiz değişken tam sayı olacaksa int veri türünü kullanmamız gerekir .

Şimdi tamsayi  adında bir değişken oluşturalım .

int tamsayi;

değişken oluşturduktan sonra veya oluştururken değer verebiliriz .

int tamsayi=10;

birden fazla değişken tanımlayacaksak hangi veri türü ise belirtir sonra değişkenlar arasına virgül koyarak istediğimiz kadar değişken tanımlayabiliriz .

int sayi1,sayi2;

şeklinde çokaltabiliriz .

Float ve Double

Ondalıklı sayılarda kullanırız . Aralarındaki fark basamak sayı farkıdır . Float 6 , double 14 basamaklı değer destekler .Duruma göre istenen kullanılabilir. 

Örnek:

float odalik; //veya float odalik=4.4;
float pi=3.14;

char

Karakterlerde kullanılır . C dilinde string tipi yoktur . Bunun yerine harf bazlı çalışan char  veri tipi vardır ancak char tipinde bir dizi oluşturarak bunu string gibi kullanabilir veya string için <string.h> kütüphanesini eklememiz gerekir . 

Örnek bir değişken tanımlayalım .

char evet='E',Hayir='H'; 

void

Bir veri türüdür ama "boş" "tür yok" gibi birşey demeye getirir . Genelde fonksiyon tanımlarken kullanılabilir . Eğer bir işlev sonucunda herhangi bir türde birşey döndürmüyorsa void olarak tanımlarız .

void [degisken_adi]; // şeklinde bir değişken tanımlanamaz

 void bosverin(); // şeklinde bir fonksiyon tanımlayabiliriz ve bu birşey döndürmez .

C dilinde veri türlerinin önüne gelen değiştiricilerde mevcuttur .Bu değiştiriciler veri türünün önüne geldiğinde veri türünün işaret durumunu (+/-) , byte olarak boyutlarını ve sınırlarını değiştirilebilir .


C veri türü değiştiricileri
Değiştirici Uygulandığı veri türü
signed char, int
unsigned char, int
long int, double
short int

Unsigned ve signed arasındaki fark

unsigned bir değişken tanımladığımızda bu değişken c nin izin verdiği max değer ile 0 aralığında olurken signed bir değişkende ise max ile min yani eksi(-) değerler de alabilir .

short ve long

Eğer değişkenlere verilecek değerler çok fazla değil ise ([-32.768]-[-32.767] aralığında ise) short kullanabiliriz .


C Veri Türleri Tablosu

Son olarak alt tarafta tüm veri türlerine ait değerleri ve printf() ve scanf() format biçimleri yer almakta .


Veri türü Bit genişliği Alt sınır Üst sınır Format tanımlayıcısı
printf() scanf()
char 8 -128 127 %c %c
unsigned char 8 0 255 %c %c
signed char 8 -128 127 %c %c
int 16 veya 32 -32.768 veya -2.147.483.648 32.767 veya 2.147.483.647 %d %d
unsigned int 16 veya 32 0 65.535 veya 4.294.967.295 %u %u
short int 16 -32.768 32767 %hd %hd
unsigned short int 16 0 65.535 %hu %hu
long int 32 -2.147.483.648 2.147.483.647 %ld %ld
long long int (C99) 64 −9.223.372.036.854.775.808 9.223.372.036.854.775.807 %lld %lld
unsigned long int 32 0 4.294.967.295 %lu %lu
unsigned long long int (C99) 64 0 18.446.744.073.709.551.615 %llu %llu
float 32 1.17549e-038 3.40282e+038 %f %f
double 64 2.22507e-308 1.79769e+308 %f %lf
long double 96 3.3621e-4932 1.18973e+4932 %Lf %Lf

Devamını Oku »

C ile Hello World

c ile hello world

C ile Hello World

C programlama diline tanıtım amaçlı bir giriş yapmıştık . Bu yazımda herzaman olduğu gibi ekrana "hello world" yazacağız ve birkaç bilgi verip bitireceğiz .

Neden hello world yazdırılır onuda bilmiyorum açıkcası .Google'a küçükçe yazıp araştırınca genel olarak Brian Kernighan B dilinin kitabını yazarken kullanmış . Tabi B dili C dilini , C dilide birçok dili kapsadığı için olsa gerek nesilden nesile aktarılmış . Herneyse kısaca HelloWorld.c dosyamıza bir göz atalım 

 #include <stdio.h>
 int main(){
 printf("Selamun Aleyküm Dünya");
 return 0;
 }


Şimdi inceleyecek olursak :


#include : include anlam olarak dahil etmek gibi anlama gelir . Farklı dillerde (örn.python) import kullanılır . Aynı anlama gelir .
#include yazdıkdan sona dahil edeceğimiz dosya ismini yazarız.

Peki <stdio.h> dosyası nedir ?

stdio.h harf harf açarsak şöyle birşey ile karşılaşırız

standart input output . header
    st        o      .  h

Noktadan sonra dosya uzantısı geldiğini biliyoruz .Yani bu bir h dosyası yani header yani başlık . Standart input outpu ise standart giriş çıkış anlamına geliyor . Yani bu dosya standart giriş çıkış işlemlerimizi yapmamızı sağlayan bir takım kodlar barındıran bir başlık dosyası . .h ile bitenler genel de kütüphane olarak da adlandırılır . Kütüphane derken ? kütüphane içerisinde belirli bir takım fonksiyonları barındıran dosyamızdır . Amaca uygun olan kütüphaneyi dahil edilerek zamandan tasarruf etmiş oluruz . Örneğin stdio.h kütüphanesi en basit ve en çok kullandığımız printf() fonksiyonunu içinde barındırır . Bu kütüphane olmadan printf kullanamayız .

C diline ait en cok kullanılan kütüphaneleri görmek için şu yazımıza bakabilirsiniz #link# .

main() nedir ?

 

Programlama dillerinde hatta matematik desek daha doğru fonksiyonlar vardır ve bu fonksiyonlar bir işlev gerçekleştirmek için kullanılır . Programlama dillerindede aynı mantık vardır . Bir fonksiyon oluşturur ve  o amaçta kullanmak için değerler veririz .main ifadesinden önceki int ise main fonksiyonun en sonda döndüreceği değerin tipini belirtir . Fonksiyonlar konusunda daha iyi anlaşılacaktır .

Buradaki main() de bir fonksiyondur ama bu basite alınacak bir fonksiyon değil çünkü bu demir baş elemandır c dilinde . Yani olmazsa olmaz çünkü çalışmaz . C derleyicisi main ifadesini görmeden duramaz direk hata verir derki hani benim mainim .
 

Özetlersek  ekrana basılacak tüm kodlar main içerisini bulunması gerekir  .

main() fonksiyonunuz yazdık { parantezlerimizi açtık }  bu parantezler kod blokarının başlama ve bitiş yerleridiz . Son parantez görülünce karaya çarparsın hatan yoksa

kod çalışıncaGeldik printf() fonksiyonuna (buda bir fonksiyon) .

Ekrana bişeyler yazmamızı sağlayan fonksiyondur .

Son ifade return kelimesi . Bunu ilerleyen c yazılarında bahsedeceğim . Şimdilik bu kadar . 


Gelecek yazılarda kodlamak ümidiyle hoşçakalın .Devamını Oku »

C Programlama Diline Giriş

c programlama

C Programlama Dili Tarihçesi 

 Sene 1972 . UNIX adında bir işletim sistemi geliştirmek için AT&T Bell Laboratuvarlarında B dilinde türetilerek geliştirilmiş yapısal bir programlama dilidir . Geliştiricileri Ken Thompson ve Dennis Ritchie . Yaygınlaşması Dennis Ritchie'nin "C Programlama Dili" kitabını yayınlaması ile başlamıştır .

Ve C dilindeki bazı değişiklikler ise ANSI C ve  C99 adı altında olmuştur . Aralarında küçük farklar vardır . Günümüzde en çok kullanılan ANSI C dilidir . C99 yayınlandıkdan sonra ANSI C kabul etmiştir ama bazı derleyiciler (Borland, Microsoft) bunu eklememiştir . Bu yüzden derleyiciden derleyiciye küçük farklar dikkat çekebilir .

  

Özellikleri

 • Güvenilirlik
 • Esneklik 
 • Taşınabilirlik
 • İnteraktiflik
 • Modülerlik
 • Verimlilik 
 • Yapısal bir dildir
 • Orta seviyeli diller arasında yer alır .

Neler Yapılabilir 

 • İşletim Sistemi (Windows, Linux, OSX, Android, iOS )
 • Veritabanları (PostgreSQL, Oracle, MySQL, MS SQL Server)
 • Ağ sürücüleri
 • Derleyiciler
 • Grafik paketleri
 • Programlama Dili
 • ve daha fazlası...

Eğer programlamaya başlayacaksanız hangi dil ile başladığınızın bir önemi yok sadece sürekli olarak devam etmek ve çalışmak yeterli olacaktır . Genel olarak ( bilgisayar mühendisliği okuyanlar bilir ) üniversitelerde C dili Algoritma dersinin içerisinde yer alır . İllaki karşılaşıp uğraşacağınız bir dildir . 

C dilinin bu kadar kullanılmasını ve derslerde işlenmesinin nedeni aslında hem algoritmayı anlayabilmek için hemde birçok dilin bu dilden türemiş olmasından kaynaklı . Herhangi bir dile başladığınızda içerisinde illaki C benzeri bir yapı ile karşılaşırsınız .

Yazının sonuna gelecek olursak kısaca C programlama dilinden bahsettik . Gelecek C derslerinde görüşmek üzere .

Devamını Oku »
Copytight - 2021 ./ Ebu Bekir Acar | v0.01
/about/contact/

Ara